trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

Chi bộ trường THPT Lê Viết Thuật tổ chức Hội Nghị học tập chuyên đề năm 2024, chuyên đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội" và kết nạp 25 Đảng viên mới.

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2024, tại trường THPT Lê Viết Thuật, đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội". Hội nghị đã thu hút sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường.

Toàn cảnh Hội Nghị

Mục đích và Ý nghĩa

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong việc thực hiện dân chủ, tăng cường pháp chế và đảm bảo kỷ cương xã hội. Đây là những giá trị cốt lõi, góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và tiến bộ.

Nội dung Hội nghị

Hội nghị đã bắt đầu với bài phát biểu quán triệt và chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Hoàng Minh Lương, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Đồng chí đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời khẳng định vai trò của việc thực hiện dân chủ, tăng cường pháp chế và đảm bảo kỷ cương xã hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Hoàng Minh Lương quán triệt và chỉ đạo Hội Nghị

Tiếp theo đồng chí Nguyễn Minh Sỹ Phó bí thư chi bộ lên lớp nội dung chuyên đề

·  Thực hiện Dân chủ:

  • Khái niệm: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, cần được thực hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
  • Thực hiện: Đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của người dân, công khai, minh bạch, và quyền giám sát của nhân dân.

·  Tăng cường Pháp chế:

  • Tầm quan trọng: Pháp chế là công cụ để thực hiện dân chủ và kỷ cương xã hội.
  • Nâng cao hiệu quả: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực thi công bằng.
  • Vai trò của cơ quan nhà nước: Tuân thủ pháp luật nghiêm túc, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

·  Đảm bảo Kỷ cương Xã hội:

  • Kỷ cương trong quản lý: Ổn định và trật tự xã hội là điều kiện tiên quyết để phát triển.
  • Biện pháp: Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát.
  • Giáo dục và tuyên truyền: Giáo dục đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh để mỗi người tự giác chấp hành.

Đồng chí Nguyễn Minh Sỹ lên lớp nội dung chuyên đề

Ý kiến và Kết luận

Các ý kiến đóng góp đều tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện dân chủ một cách hiệu quả, tăng cường pháp chế nhằm bảo đảm sự công bằng và kỷ cương trong trường THPT Lê Viết Thuật nói riêng và xã hội nói chung.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sỹ đã tổng kết các nội dung chính và khẳng định lại cam kết trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng kêu gọi các tập thể và cá nhân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng trường THPT Lê Viết Thuật ngày càng phát triển và văn minh.

Kết nạp Đảng viên mới

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chi bộ nhà trường long trọng tổ chức Lễ kết nạp cho 25 Đảng viên mới.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương. Thay mặt Chi bộ đồng chí Nguyễn Minh Sỹ - Phó bí thư Chi bộ đọc các quyết định kết nạp Đảng viên mới, đồng chí Hoàng Minh Lương – Bí thư Chi bộ nhà trường đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 25 đồng chí đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới:

 

 

 


Các tin khác
.