trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

Hệ thống lớp học

Năm học 2021-2022, trường có 44 lớp với hơn 1900 học sinh. (Trong đó: Khối 10 có 15 lớp với hơn 660 học sinh; khối 11 có 15 lớp với hơn 610 học sinh và khối 12 có 14 lớp với hơn 630 học sinh.

 

Năm học 2018-2019 Trường THPT Lê Viết Thuật có khoảng gần 1800 học sinh thuộc 3 khối 10, 11 và 12. Hệ thống lớp học của trường THPT Lê Viết Thuật bao gồm có 42 lớp (Khối 10: 14 lớp, khối 11: 14 lớp; khối 12: 14 lớp)

Đặc biệt, từ năm học 2012-2013, nhà trường được Sở GD&ĐT Nghệ An quyết định chọn làm trường trọng điểm tăng cường dạy Tiếng Anh (Ngoài môn Tiếng Anh, các môn khoa học tự nhiên sẽ được dạy tăng cường thêm bằng tiếng Anh).

.