1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|5wAMlnFk|L41p9qCwQaqwgbjrnqKFwnrPvyQuccgNB9
Kế hoạch thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm thành lập trường.
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
0

Kế hoạch thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

        Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật đã lên kế hoạch số 110/KH-THPT LVT, thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm thành lập trường.
        Theo đó, có 12 tiểu ban, bao gồm:

        1. Ban Tổ chức do thầy giáo Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        2. Ban Trang trí - âm thanh, ánh sáng do thầy Phan Mạnh Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        3. Ban lễ tân - Đón tiếp đại biểu và nhận quà do cô giáo Thái Thị Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        4. Ban quản lý hoạt động dạy - học do cô giáo Thái Thị Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        5. Ban chỉ đạo xây dựng CSVC do thầy Trần Duy Thành - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        6. Ban liên lạc - thông tin - tuyên truyền do thầy Trần Duy Thành - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        7. Ban biên soạn tập san - kỷ yếu do thầy Trần Đăng Ngân - Tổ trưởng tổ Ngữ văn làm trưởng tiểu ban
        8. Ban Văn nghệ - TDTT – Nghi thức do thầy Phan Mạnh Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        9. Ban hậu cần do thầy Tạ Chiến Thắng - Chủ tịch công đoàn trường làm trưởng tiểu ban
        10. Ban truyền thống do thầy Trần Duy Thành - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        11. Ban chỉ đạo hội trại do thầy Phan Mạnh Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban
        12. Ban an ninh, bảo vệ và quản lý học sinh do thầy Trần Duy Thành - Phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng tiểu ban

Nội dung chi tiết kế hoạch trong tệp đính kèm.

 

 

 
.