1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|5wAMlnFk|L41p9qCwQaqwiIm2kieMIOMD5D|nnv7bFo
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1977 - 2017)
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
0

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1977 - 2017)

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, hiệu trưởng nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1977 - 2017).

Theo đó, các tiểu ban đã được thành lập. Các công việc, các mốc thời gian cũng đã được xác định rõ ràng. Dựa vào đó, các thế hệ giáo viên, học sinh sẽ thu xếp được thời gian để trở về tụ họp cùng mái ấm Vinh 3 vào dịp 20/11 năm nay.

Chi tiết các văn bản như sau:

1. Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm.

2. Quyết định thành lập ban tổ chức

3. Danh sách các tiểu ban.

 

 
.