trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Năm học 2023-2024)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN:  43 TỪ NGÀY  24/6 ĐẾN NGÀY  30 THÁNG 6 NĂM 2024

 

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Nội dung trọng tâm

Thứ 2

24/6

-7 giờ 30': Họp Liên tịch+ TKHĐ ra soát thi đua bậc cao.

-9 giờ: Họp Hội đồng thi đua trong CBGV (LĐMR Từ tổ phó trở lên, trưởng thanh tra, TKHĐ, trưởng, phó các tổ chức đoàn thể)

 

  • Họp HĐ thi đua trong CBGV
  • Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT làm việc
  • Triển khai công tác chuẩn bị cho Hội đồng chấm (cả tự luận và trắc nghiệm)
  • Chuẩn bị chu đáo CSVC, Nhà đa năng để họp hội đồng; camera các phòng chấm
  • Bố trí công an trực bài hội đồng chấm thi TN THPT.

Thứ 3

 25/6

  • nhân đề thi TN THPT
  • LĐHĐ thi TN THPT làm việc

 

Thứ 4

26/6

  • 8 Giờ : Họp hội đồng thi TN THPT

Hội đồng thi làm việc

Tập trung HS làm thủ tục thi, học quy chế.

Thứ 5

27/6

Thi TN THPT

Thi TN THPT

Thứ 6

28/6

Thi TN THPT

Thi TN THPT

Thứ 7

29/6

8 giờ: Họp LĐ sở tại + bộ phận PV chấm thi, GVCN 10A4 trực chấm thi

 

Chủ nhật

30/6

 

 

 

Ghi chú

Thứ 2

1/7

7 giờ:  Họp lãnh đạo HĐ chấm(Hội trường); 14 giờ: Họp Hội đồng chấm(tại nhà đa năng)

 

Các tin khác
.