trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2024-2025

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG  THPT LÊ VIẾT THUẬT

Năm học 2024-2025 trường THPT Lê Viết Thuật tuyển sinh 20 lớp 10 với chỉ tiêu 890 học sinh (tăng thêm 03 lớp so với năm học 2023-2024), trong đó:

- 18 lớp thực hiện Chương trình GDPT 2018 với chỉ tiêu 810 học sinh;

- 02 lớp tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế với chỉ tiêu 80 học sinh.

- Thông tin chi tiết xem :file đính kèm

+ Chương trình lớp 10 của 2 loại hình(Lớp truyền thống, lớp tiên tiến)

- Thông tin chi tiết xem: file đính kèm 

Các tin khác
.