trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

                                                                                                                                                

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

        Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 của Sở GD&ĐT Nghệ An(CV số 1309/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/06/2024). Trường THPT Lê Viết Thuật thông báo kế hoạch tuyển sinh và xác nhận nhập học như sau:

1. Ngày 12/07/2024: Thông báo và niêm yết danh sách trúng tuyển lớp truyền thống theo điểm thi tuyển sinh 10(18 lớp với 810 HS)/(Lần 1). Danh sách tuyển thẳng lớp tiên tiến(10 em).

- Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 13/07/2024 đến 17 giờ ngày 15/07/2024, tại văn phòng Trường THPT Lê Viết Thuật. Quá thời gian trên học sinh không đến xác nhận nhập học sẽ gạch tên để tuyển bổ sung lần 2.

- Cách xác nhận nhập học như sau: Học sinh tải giấy đăng ký xác nhận nhập học đính kèm dưới đây/Học sinh loại hình nào thì tải mẫu giấy loại hình đó(hoặc đến văn phòng nhà trường để lấy mẫu), điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, đến nạp trực tiếp tại văn phòng nhà trường số 147 đường Phong Đình Cảng, phường trường Thi, TP Vinh, Nghệ An), Khi nạp nhớ ký xác nhận vào danh sách đã nạp.  

2. Ngày 16/07/2024: Thông báo và niêm yết lần 2 danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 truyền thống(Sau khi hạ điểm chuẩn để lấy số học sinh còn thiếu của lần 1 thông báo).

- Học sinh có tên trong danh sách đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 17/07/2024 đến 11 giờ ngày 18/07/2024. Tại văn phòng trường THPT Lê Viết Thuật.

3. Ngày 19/07/2024: Thông báo và niêm yết danh sách trúng tuyển lớp tiên tiến diện xét tuyển theo điểm thi tuyển sinh lớp 10(02 lớp với tổng 80 hs, kể cả số hs tuyển thẳng).

- Học sinh có tên trong danh sách đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 20/07/2023 đến 15 giờ ngày 21/07/2024. Tại văn phòng Trường THPT Lê Viết Thuật.

- Cách xác nhận nhập học như sau: Học sinh tải giấy đăng ký xác nhận nhập học đính kèm dưới đây(hoặc đến văn phòng nhà trường để lấy mẫu), điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, đến nạp trực tiếp tại văn phòng nhà trường số 147 đường Phong Đình Cảng, phường trường Thi, TP Vinh, Nghệ An), Khi nạp nhớ ký xác nhận vào danh sách đã nạp.

4. Ngày 22/07/2024: Thông báo và niêm yết danh sách trúng tuyển lớp tiên tiến lần 2 diện xét tuyển theo điểm thi tuyển sinh lớp 10(số còn thiếu sau khi đã gọi lần 1).

- Học sinh có tên trong danh sách đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 23/07/2024 đến 15 giờ ngày 24/07/2024. Tại văn phòng Trường THPT Lê Viết Thuật.

5. Ngày 31/07/2024: Thông báo và niêm yết danh sách trúng tuyển bổ sung lần 3 số còn thiếu của cả lớp truyền thống và lớp tiên tiến(sau khi đã gọi xác nhận nhập học 2 đợt như đã thông báo trên những vấn còn thiếu)

- Học sinh có tên trong danh sách đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 01/08/2024 đến 17 giờ ngày 01/08/2024.

6.  Ngày 6/08/2024(thứ 3): 7 giờ tập trung học sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học để tư vấn chương trình GDPT 2018 áp dụng cho năm học 2024-2025 của trường THPT Lê Viết Thuật(Mời cả phụ huynh nếu có nhu cầu).

8. Ngày 8, 9, 10/8/2024: Học sinh chính thức làm các thủ tục nhập học, chọn tổ hợp môn và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

9. Thời gian tựu trường sẽ thông báo khi có quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

 10. Một số lưu ý:

- Phụ huynh và học sinh cần nắm vững thời gian thông báo danh sách trúng tuyển để đến xác nhân nhập học; Sau thời gian đã công bố trên mà học sinh không đến xác nhận nhập học nhà trường sẽ gạch tên để duyệt bổ sung học sinh.

- Phụ huynh và học sinh lưu ý, năm học này tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, nên khi học sinh đã đăng ký xác nhận nhập học một loại hình xét tuyển nào trước, ở bất kỳ trường nào trong tỉnh, thì sẽ không có tên trên hệ thống để xét các nguyện vọng khác(Học sinh chỉ xác nhận nhập học 1 lần).

- Vẫn đề gì chưa rõ liên hệ về văn phòng trường THPT Lê Viết Thuật qua số điện thoại 0949946333(Cô Hương-VT).

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Hoàng Minh Lương

Các tin khác
.