trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN LỚP 10 (HỆ TIÊN TIẾN) NĂM HỌC 2023-2024 (XÉT ĐIỂM TS, LẦN 3) VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1. Danh sách trung tuyển lớp 10 hệ tiên tiến lần 3 theo điểm tuyển sinh, năm học 2023-2024 gồm 30 em (Có danh sách file đính kèm theo).

    Điểm chuẩn 18,00 điểm.

2. Những học sinh có tên trong danh sách trung tuyển đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2023 đến 10 giờ 30' ngày 27/07/2023.

3. Sau thời gian trên học sinh không đến trường xác nhận nhập học sẽ gạch tên để tuyển bổ sung.

4. 7 giờ ngày 05/08/2023 học sinh đã xác nhận nhập học tập trung tại trường để nghe tư vấn về chương trình học (GDPT 2018) và hướng dẫn thủ tục nhập học..

5.Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 09/08/2023 nhập học chính thức để chuẩn bị vào năm học 2023-2024.

Các tin khác
.