1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|5wAMlnFk|L41p9qCwQaqwjUheJdYoY/pV8bJ4tbbvz0
Công bố môn thi vào lớp 10 năm học 2018-2019
Tuyển Sinh LỚP 10
0

Công bố môn thi vào lớp 10 năm học 2018-2019

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Sở GD&ĐT Nghệ An đã thông báo môn thi thành phần của bài thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 là GDCD và Sinh học. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 trên đại bàn Tỉnh Nghệ An, thí sinh phải làm 3 bài thi là: TOÁN, NGỮ VĂN VÀ BÀI THI TỔ HỢP (NGOẠI NGỮ - SINH HỌC - GDCD). Chi tiết tại văn bản đính kèm.

 
.