1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|5wAMlnFk|L41p9qCwQaqwivE2FK17A7rViosVgKM/vH
Thay đổi lịch tập trung khối 10 năm học 2017-2018.
Tuyển Sinh LỚP 10
0

Thay đổi lịch tập trung khối 10 năm học 2017-2018.

      Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học 2017-2018.

      Vì vậy trường THPT Lê Viết Thuật thay đổi lịch tập trung khối 10 năm học 2017-2018 như sau:

      Ngày 15 thàng 8 năm 2017, từ 7 giờ 30 phút, nhà trường mới tập trung học sinh khối 10 để nhận lớp và triển khai một số công việc đầu năm (Thông báo trước là ngày 11/8/2017).

      Nhà trường thông báo để phụ huynh và học sinh biết, thực hiện đúng thời gian. 

 
.