1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|/tdy7jwOvuWkrw6nNzt9BZPP4TC3LFvHsVDrQsmJ9si
Hội khỏe phù đổng thành phố Vinh
Tin hoạt động phong trào
0

Hội khỏe phù đổng thành phố Vinh

Đội bóng rổ dành giải nhất
          Nhằm tiến tới Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2016 và chào mừng ngày 20 - 11. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2015, Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An đã phối hợp với các trường trên địa bàn thành phố Vinh tổ chức Hội khỏe phù đổng cho khối học sinh. Tham gia Hội khỏe trường THPT Lê Viết Thuật cử 32 vận động viên là học sinh tham dự với năm nội dung đó là Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Bóng rổ nam. Kết quả trường THPT Lê Viết Thuật dành giải nhất toàn thành phố, sau đây là kết quả của các môn thi đấu:

1. Bóng bàn

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Nội dung thi đấu

Kết quả

1

Phạm Minh Lương

23/1/2000

10A1

Đơn nam

Nhất

2. Cầu lông

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Nội dung thi đấu

Kết quả

1

Đậu Mạnh Linh

11/12/1999

11A5

Đơn nam

Ba

2

Dương Thị Huệ Phương

25/11/1998

12A1

Đơn nữ

Nhất

3

Đậu Đức Tiến

5/11/1998

12D3

Đôi nam

Nhất

4

Đặng Hoàng Trung

26/11/1998

12A5

Đôi nam

5

Dương Huệ Phương

25/11/1998

12A1

Đôi nữ

Nhất

4

Nguyễn Thị Thu Huyền

30/8/1999

11D4

Đôi nữ

5

Đậu Đức Tiến

5/11/1998

12D3

Đôi nam – Nữ

Ba

6

Nguyễn Thị Khánh Linh

27/12/2000

10A2

Đôi nam – Nữ

3. Đá cầu

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Nội dung thi đấu

Kết quả

1

Dương Thế Quyền

2/8/2000

10A6

Đơn nam

Ba