1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|/tdy7jwOvuWkrw6nNzt9BYp5ajIPdSgszWah5Nuwt66
Trang chủ
0
.

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1977 - 2017)

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, hiệu trưởng nhà trường đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1977 - 2017). Theo đó, các tiểu ban đã được thành lập. Các công việc, các mốc thời gian cũng đã được xác định rõ ràng. Dựa vào đó, các thế hệ giáo viên, học sinh sẽ thu xếp được...

Thay đổi lịch tập trung khối 10 năm học 2017-2018.

      Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học 2017-2018.       Vì vậy trường THPT Lê Viết Thuật thay đổi lịch tập trung khối 10 năm học 2017-2018 như sau:       Ngày 15 thàng 8 năm 2017, từ 7 giờ 30 phút, nhà trường mới tập trung...

TKB Lần 2

Thời khóa biểu lần thứ hai, học kỳ 1. Áp dụng từ ngày 06/09/2017   Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo lớp học Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo giáo viên Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo các tổ

Cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Lê Viết Thuật

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/192017), Đoàn trường THPT Lê Viết Thuật đã phát động cuộc thi "THIẾT KẾ LÔ GÔ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT THUẬT". Trong đó đối tượng tham gia ngoài các học sinh, cán bộ, giáo viên đang học tập và công tác tại...

Hội khỏe phù đổng thành phố Vinh

           Nhằm tiến tới Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2016 và chào mừng ngày 20 - 11. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2015, Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An đã phối hợp với các trường trên địa bàn thành phố Vinh tổ chức Hội khỏe phù đổng...