1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|5wAMlnFk|L41p9qCwQaqwiQNvNsR0HcewHSGwG96Z57
Thông báo kết quả thi THPT Quốc Gia, phúc khảo bài thi và thay đổi nguyện vọng
ThiTHPTQG2019
0

Thông báo kết quả thi THPT Quốc Gia, phúc khảo bài thi và thay đổi nguyện vọng

     Hiện nay, Bộ GD&ĐT đa công bố kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2019.

    Để xem kết quả, mời các bạn đến xem tại bản tin nhà tường hoặc xem tại đây.

     Để phúc khảo bài thi, mờ các em đến trường nôp đơn phúc khảo tại văn phòng nhà trường. Thời gian: từ ngày 14/7/2019 đến 10giờ00 ngày 23/7/2019. Tải về mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Về điều chỉnh nguyện vọng:

     Các em được thực hành tự thay đổi nguyện vọng từ ngày 16/7 đến ngày 18/7/2019. Tải về tài liệu hướng dẫn thay đổi nguyện vọng tại đây. (Các thay đổi này sẽ được xóa sau thời gian trên).

     Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7/2019, các em tự thay đổi nguyện vọng (Tổng số nguyện vọng sau tay đổi không lớn hơn tổng số nguyện vọng trước điều chỉnh)

     Trường hợp tổng số nguyện vọng sau tay đổi lớn hơn tổng số nguyện vọng trước điều chỉnh thì các em đến trường nộp phiếu điều chỉnh NVĐKXT cho văn phòng nhà trường. Thời gian: từ ngày 22/7/2019 đến 10giờ00 ngày 31/7/2019. Tải về phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại đây.

 CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG!

 

 

 
.